Μ6

H σειρά Μ6 αποτελεί την εξέλιξη των κλασικών υαλοπετασμάτων Μ1 και Μ2, με έμφαση στην καλύτερη θερμομόνωση, απλότητα της κατασκευής και τη βελτίωση του συστήματος απορροής των υδάτων. Το σύστημα έχει μεγάλο εύρος εφαρμογών, ξεκινώντας από την απλή επίπεδη κατασκευή και φθάνοντας μέχρι σύνθετες κεκλιμένες κατασκευές και την κατασκευή αιθρίων. Είναι πιστοποιημένο από το γερμανικό ινστιτούτο IFT Rosenheim στην υψηλότερη κατηγορία όλων των τεστ που υποβλήθηκε.
 
 • 55 χιλ. Πλάτος κολώνας
 • Θερμομόνωση  με Uf=1,5 W/m2k
 • Μεγάλη ποικιλία από κολώνες για μεγάλες ανεμοπιέσεις
 • Ποικιλία εξωτερικών καπακιών, για διαφορετικές αισθητικά επιφάνειες
 • Δυνατότητα Structural Glazing με κολλητά τζάμια, χωρίς εμφανές αλουμίνιο εξωτερικά, και φυσικά με τα αντίστοιχα παράθυρα
 • Τα παράθυρα του υαλοπετάσματος μπορεί να είναι, προβαλλόμενα  παράλληλα, προβαλλόμενα με κλίση, ανοιγόμενα/ανακλινόμενα προς τα μέσα, ή με κρυφά φύλλα
 • Κατασκευές με επικλινείς ή πολυγωνικές επιφάνειες
 • Στο υαλοπέτασμα συνεργάζονται θερμομονωτικές πόρτες από άλλα συστήματα  της Alumil

 

 
Χαρακτηριστικά Προφίλ
 
 • Εμφανές Πλάτος: 55 mm
 • Ελάχιστο βάθος κολώνας: 9,5 mm
 • Μέγιστο βάθος κολώνας: 240 mm
 • Πάχος διατομών: 10
 
Χαρακτηριστικά Συστήματος
 
 • Είδος συστήματος: Insulated
 • Uf: από 1,5
 • Εξωτερική εμφάνιση: Structural/ Με καπάκι 55 mm
 • Δυνατότητα ανοιγόμενου τμήματος: Ανοιγόμενο/Προβαλλόμενο/Προωθούμενο
 
Πιστοποιητικά
 
Αεροδιαπερατότητα – Υδατοστεγανότητα – Ανεμοπίεση –  Έλεγχος Λειτουργίας: IFT ROSENHEIM
 
Θερμοπερατότητα: IFT ROSENHEIM
 
Αεροδιαπερατότητα – Υδατοστεγανότητα –  Έλεγχος Λειτουργίας - Έλεγχος Παραβιασμότητας: NCTL